Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2021./2022.

13. prosinca 2021. na održanoj sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2021./2022.

Odluka se nalazi u prilogu.

0249_001 Odluka o dodjeli stipendija Zaklade za 2021-2022

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2021./2022. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2021./2022.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 22. studenoga 2021. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 37 prijava. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 27 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj:2/17, 38/18, 98/19, 17/20 i 64/21) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022. Upravnog odbora Zaklade (Urbroj:65/21) Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje  6. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2021. do rujna 2022.
3.000,00 kn jednokratno u studenom 2022. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
3.000,00 kn jednokratno u studenom 2022. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2021./2022.
Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 22. studenoga 2021. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade) ili elektroničkim putem na zaklada@srcegradaosijeka.hr

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna (pogledati u tekstu natječaja što se smatra prihodima),
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2021./2022. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2021./2022.

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , upute za prijavitelje i obrasci za prijavu,  nalaze se u prilogu:

Tekst Javnog natječaja za dodjelu stipendije Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2021-2022

Upute za prijavitelje

Obrazac-prijave-na-natječaj-za-dodjelu-zakladne-stipendije

Obrazac-izjave-o-članovima-zajedničkog-kućanstva-i-prihodima

Obrazac-izjave-o-neprimanju-druge-stipendije

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2020./2021.

16. prosinca 2020. na održanoj sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2020./2021.

Odluka se nalazi u prilogu.

Odluka o dodjeli stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2020-2021 _16122020

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2020./2021. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2020./2021.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 02. prosinca 2020. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 23 prijave. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 20 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2020./2021.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj: 2/17, 38/18 i 98/19) i Odluke Upravnog odbora Zaklade  “Srce grada Osijeka” od 16. studenoga 2020.,  Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje 5. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2020./2021.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

 • 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2020. do rujna 2021.
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2021. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2021. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2020./2021.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 02. prosinca 2020. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna (pogledati u tekstu natječaja što se smatra prihodima),
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja  po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2020./2021. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2020./2021.

 

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu, Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka i tekst Ugovora nalaze se u prilogu.

Odluka o raspisivanju natječaja

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2020-2021

Natječajna dokumentacija:

Popis priloga koji se prilažu uz prijavu na natječaj

Obrazac-prijave-na-natječaj-za-dodjelu-zakladne-stipendije (2)

Obrazac-izjave-o-neprimanju-druge-stipendije

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Ostala dokumentacija:

Nacrt Ugovora

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

Najava objave JAVNOG NATJEČAJA za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2020./2021.

Uskoro očekujemo objavu JAVNOG NATJEČAJA za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2020./2021.!

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku

Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Zaklada traži izvrsne, motivirane studente sa željom za uspjehom, koji će redovito izvršavati sve obveze tijekom studiranja i uredno izvršavati studijske obveze, prihvaćati obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2020./2021. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade. Korisnik stipendije će imati obvezu i prihvatiti mogućnost odrađivanja praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati kod poslodavaca koji budu iskazali interes za suradnju sa Zakladom kao i obvezu povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2020./2021.

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

10. prosinca 2019. na održanoj sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

Odluka se nalazi u prilogu.

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2019./2020. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2019./2020.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 26. studenoga 2019. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 41 prijava. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 20 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2019./2020.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj: 2/2017, 38/2018 i 98/2019)  i Odluke Upravnog odbora Zaklade  “Srce grada Osijeka” od 25. listopada 2019.,  Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje 4. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2019./2020.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

 • 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2018. do rujna 2019.
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2018./2019.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 26. studenoga 2019. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja  po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.

 

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu, Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka i tekst Ugovora nalaze se u prilogu.

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019.-2020.

Natječajna dokumentacija:

Obrazac-prijave-na-natječaj za dodjelu zakladne stipendije

Popis priloga koji se prilažu uz prijavu na natječaj

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave o neprimanju druge stipendije

Privola za obradu i objavu osobnih podataka

Ostala dokumentacija:

Nacrt-Ugovora (1)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika omjerila i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

Pravilnik-o-izmjenama-Pravilnika-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka (5)

Pravilnik-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka

 

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

23. studenoga 2018. na održanoj 14. sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka se nalazi u prilogu.

1231_001 Odluka o odabiru kandidata 2018-2019 _23112018

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2018./2019. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2018./2019.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 9. studenoga 2018. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 36 prijava. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od 36 zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 29 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

 

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Radi učestalih upita kandidata o načinu dodjele stipendije te do ovoga trenutka zaprimljenih prijava kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019.  na temelju Javnog natječaja Broj: 40/2018., objavljenog na web stranici Zaklade Srce Grada Osijeka i Glasu Slavonije dana 15. listopada 2018. Upravni odbor Zaklade na  13. sjednici održanoj  30. listopada 2018. na temelju članka 13. stavka 3.  Statuta Zaklade “Srce grada Osijeka”  i članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  “Srce grada Osijeka”  donio je

ODLUKU

o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade  Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019. produljuje se do 9. studenoga 2018.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj: 2/2017 i 38/2018)  i Odluke Upravnog odbora Zaklade  “Srce grada Osijeka” od 11. listopada 2018,  Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje 3. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

 • 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2018. do rujna 2019.
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2018./2019.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 31. listopada 2018. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja  po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2018./2019. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2018./2019.

 

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu, Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka i tekst Ugovora nalaze se u prilogu.

Natječaj-za-dodjelu-stipendija-Zaklade – konačni tekst

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave o neprimanju druge stipendije

Obrazac-prijave-na-natječaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

Pravilnik-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka (7)

Privola za korištenje i objavu osobnih podataka

Nacrt Ugovora