JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj:2/17, 38/18, 98/19, 17/20 i 64/21) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022. Upravnog odbora Zaklade (Urbroj:65/21) Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje  6. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2021. do rujna 2022.
3.000,00 kn jednokratno u studenom 2022. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
3.000,00 kn jednokratno u studenom 2022. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2021./2022.
Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 22. studenoga 2021. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade) ili elektroničkim putem na zaklada@srcegradaosijeka.hr

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna (pogledati u tekstu natječaja što se smatra prihodima),
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2021./2022. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2021./2022.

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , upute za prijavitelje i obrasci za prijavu,  nalaze se u prilogu:

Tekst Javnog natječaja za dodjelu stipendije Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2021-2022

Upute za prijavitelje

Obrazac-prijave-na-natječaj-za-dodjelu-zakladne-stipendije

Obrazac-izjave-o-članovima-zajedničkog-kućanstva-i-prihodima

Obrazac-izjave-o-neprimanju-druge-stipendije

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka