O zakladi

Zaklada Srce grada Osijeka je osnovana sa svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi.

Osnivač Zaklade je Grad Osijek.

Cilj osnivanja Zaklade je premošćivanje razlika u imovinskom stanju obitelji i djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja te pružanja jednake šanse kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade.

Upravitelj Zaklade: mr.sc. Romano Kristić

Upravni odbor Zaklade:

  • Vladimir Ham, predsjednik
  • Jadranka Nikolov, zamjenica predsjednika
  • David Krmpotić,
  • Zvonko Horvat,
  • Bruno Zorić, članovi.