Zaklada “Srce grada Osijeka” predstavljanje u Gradskoj upravi 18. veljače 2016.

Slijedeći trendove nekih drugih većih gradova, ali prije svega potrebe svojih sugrađana, Gradsko vijeće Grada Osijeka 15. veljače 2015. donijelo je Odluku o osnivanju Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Osnivač Zaklade je Grad Osijek, a osnovana je, prije svega, kako bi se pomoglo obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi.
Iako Grad, umjesto zakonski obveznih 5 milijuna kuna, godišnje izdvaja 25 milijuna za socijalne programe, ovo je dodatna vrijednost i način pomoći građanima koji su u potrebi.
Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kaoi druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade.
Uz osnivački ulog Grada Osijek, a u iznosu od 30.000 kuna, do danas su gradski vijećnici, dužnosnici i djelatnici Gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem, uplatili gotovo 50.000 kuna, a Grad će kao osnivač, nastaviti s godišnjim uplatama u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna.
Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i to do 1. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:
a) pravne osobe najmanje 4.000,00 kuna
b) fizičke osobe najmanje 50,00 kuna
c) klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje 1.000,00 kuna.
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu, a o članovima podupirateljima Zaklada vodi poseban registar.
Cjelokupan projekt danas su u Gradskoj upravi, uz gradonačelnika, predstavili i njegov zamjenik Vladimir Ham, ujedno i predsjednik Upravnog odbora Zaklade, tajnica Grada Jadranka Nikolov, zamjenica predsjednika Zaklade, gradski vijećnik Drago Medvidović, član te pročelnik Romano Kristić, upravitelj Zaklade.

Ukoliko želite donirati sredstva , više informacija o svemu možete potražiti OVDJE

Jasenka Mađarević, www.osijek.hr