JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2017./2018.

Zaklada Srce Grada Osijeka raspisuje 2. Javni natječaj za dodjelu 14 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2017./2018.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 168.000,00 kuna.

 

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000,00 kn.

Ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 12.000,00 kn

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 04. prosinca 2017. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
 • da nisu korisnici neke druge stipendije ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu i Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka nalaze se u prilogu.

Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade studeni 2017- konacni tekst _objava

Obrazac prijave na natječaj

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave da podnositelj prijave nije korisnik neke druge stipendije

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

 

Odluka o nastavku dodjele stipendije Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2017./2018.

Upravni odbor Zaklade Srce grada Osijeka na sjednici održanoj 24. listopada 2017. donio je Odluku o nastavku dodjele stipendije Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2017./2018.  temeljem članka 27. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka za sve stipendistice i stipendiste koji su ispunili svoje obaveze u akademskoj godini 2016./2017. sukladno potpisanim Ugovorima o stipendiranju, te dostavili valjane potvrde.  0249_001 Odluka UO o nastavku dodjele stipendije Zaklade u skolskoj god 2017-2018 _24102017

Stipendije za listopad 2017. bit će isplaćene 31. listopada 2017., a isplata stipendija za studeni 2017. i sve mjesece zaključno sa mjesecom rujan 2018., kao i do sada, najkasnije do 15. u mjesecu, a u pravilu tijekom prvog tjedna u mjesecu.

Svima vama koji nastavljate studij s nama uz potporu Zaklade Srce grada Osijeka želimo uspješnu i učinkovitu buduću zajedničku suradnju na obostrano zadovoljstvo.

Zaklada Srce grada Osijeka

Odabrano prvih 15 stipendista Zaklade Srce grada Osijeka

Upravni odbor Zaklade sa sjednici održanoj 27. ožujka 2017. godine donio je Odluku o odabiru kandidata za dodjelu stipendije Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2016./2017. i 2017./2018.

Čestitamo prvim stipendistima Zaklade Srce grada Osijeka i od srca želimo uspjeh u nastavku studiranja.

0088_001 – Odluka Upravnog odbora Zaklade o odabiru kandidata za dodjelu stipendije 27032017

0089_001 – Konačna rang lista kandidata za dodjelu stipendije Zaklade Srce grada Osijeka 27032017

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.

Zaklada Srce Grada Osijeka raspisuje Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 270.000,00 kuna.

 

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000,00 kn.

Ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 18.000,00 kn (u ovoj akademskoj godini 6 mjesečnih stipendija te u slučaju redovnog ispunjavanja studenskih obveza dodatnih 12 mjesečnih stipendija tijekom sljedeće akademske godine).

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
 • da nisu korisnici neke druge stipendije ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu i Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka nalaze se u prilogu.

Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade – konacni tekst _objava

Obrazac prijave na natječaj

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave da podnositelj prijave nije korisnik neke druge stipendije

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.

Zaklada Srce Grada Osijeka raspisuje Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 270.000,00 kuna.

 

Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000,00 kn.

Ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 18.000,00 kn (u ovoj akademskoj godini 6 mjesečnih stipendija te u slučaju redovnog ispunjavanja studenskih obveza dodatnih 12 mjesečnih stipendija tijekom sljedeće akademske godine).

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
 • da nisu korisnici neke druge stipendije ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu i Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka nalaze se u prilogu.

Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade – konacni tekst _objava

Obrazac prijave na natječaj

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave da podnositelj prijave nije korisnik neke druge stipendije

Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

 

Zaklada “Srce grada Osijeka” predstavljanje u Gradskoj upravi 18. veljače 2016.

Slijedeći trendove nekih drugih većih gradova, ali prije svega potrebe svojih sugrađana, Gradsko vijeće Grada Osijeka 15. veljače 2015. donijelo je Odluku o osnivanju Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Osnivač Zaklade je Grad Osijek, a osnovana je, prije svega, kako bi se pomoglo obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi.
Iako Grad, umjesto zakonski obveznih 5 milijuna kuna, godišnje izdvaja 25 milijuna za socijalne programe, ovo je dodatna vrijednost i način pomoći građanima koji su u potrebi.
Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kaoi druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade.
Uz osnivački ulog Grada Osijek, a u iznosu od 30.000 kuna, do danas su gradski vijećnici, dužnosnici i djelatnici Gradske uprave, na čelu s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem, uplatili gotovo 50.000 kuna, a Grad će kao osnivač, nastaviti s godišnjim uplatama u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna.
Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i to do 1. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:
a) pravne osobe najmanje 4.000,00 kuna
b) fizičke osobe najmanje 50,00 kuna
c) klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje 1.000,00 kuna.
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu, a o članovima podupirateljima Zaklada vodi poseban registar.
Cjelokupan projekt danas su u Gradskoj upravi, uz gradonačelnika, predstavili i njegov zamjenik Vladimir Ham, ujedno i predsjednik Upravnog odbora Zaklade, tajnica Grada Jadranka Nikolov, zamjenica predsjednika Zaklade, gradski vijećnik Drago Medvidović, član te pročelnik Romano Kristić, upravitelj Zaklade.

Ukoliko želite donirati sredstva , više informacija o svemu možete potražiti OVDJE

Jasenka Mađarević, www.osijek.hr