Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

10. prosinca 2019. na održanoj sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

Odluka se nalazi u prilogu.

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019./2020.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2019./2020. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2019./2020.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 26. studenoga 2019. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 41 prijava. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 20 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2019./2020.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj: 2/2017, 38/2018 i 98/2019)  i Odluke Upravnog odbora Zaklade  “Srce grada Osijeka” od 25. listopada 2019.,  Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje 4. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2019./2020.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

 • 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2018. do rujna 2019.
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2018./2019.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 26. studenoga 2019. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja  po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.

 

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu, Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka i tekst Ugovora nalaze se u prilogu.

Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2019.-2020.

Natječajna dokumentacija:

Obrazac-prijave-na-natječaj za dodjelu zakladne stipendije

Popis priloga koji se prilažu uz prijavu na natječaj

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave o neprimanju druge stipendije

Privola za obradu i objavu osobnih podataka

Ostala dokumentacija:

Nacrt-Ugovora (1)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika omjerila i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

Pravilnik-o-izmjenama-Pravilnika-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka (5)

Pravilnik-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka

 

Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

23. studenoga 2018. na održanoj 14. sjednici Upravnog odbora Zaklade Srce grada Osijeka donesena je Odluka o odabiru kandidata za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka se nalazi u prilogu.

1231_001 Odluka o odabiru kandidata 2018-2019 _23112018

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu stipendija  Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2018./2019. je razmatralo pristigle prijave za dodjelu stipendija za studente temeljem Javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2018./2019.  Slijedom navedenog Javnog natječaja koji je bio otvoren do 9. studenoga 2018. Povjerenstvo je utvrdilo da je u  roku zaprimljeno sveukupno 36 prijava. Izvan roka nije pristigla niti jedna prijava. Povjerenstvo nakon razmatranja prijava utvrđuje da od 36 zaprimljenih prijava uvjete propisane točkom II. Javnog natječaja ispunjavaju 29 studenata. Prijedlog je dostavljen Upravnom odboru na donošenje.

Dobitnici stipendija bit će obaviješteni o načinu sklapanja Ugovora o dodjeli stipendije, te o datumu i mjestu svečane dodjele.

Čestitamo svima!

 

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Radi učestalih upita kandidata o načinu dodjele stipendije te do ovoga trenutka zaprimljenih prijava kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019.  na temelju Javnog natječaja Broj: 40/2018., objavljenog na web stranici Zaklade Srce Grada Osijeka i Glasu Slavonije dana 15. listopada 2018. Upravni odbor Zaklade na  13. sjednici održanoj  30. listopada 2018. na temelju članka 13. stavka 3.  Statuta Zaklade “Srce grada Osijeka”  i članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  “Srce grada Osijeka”  donio je

ODLUKU

o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Srce grada Osijeka za akademsku godinu 2018./2019.

 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade  Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019. produljuje se do 9. studenoga 2018.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Na temelju članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” (Urbroj: 2/2017 i 38/2018)  i Odluke Upravnog odbora Zaklade  “Srce grada Osijeka” od 11. listopada 2018,  Zaklada “Srce grada Osijeka” raspisuje 3. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 30 stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:

 • 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2018. do rujna 2019.
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
 • 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2019. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2018./2019.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 31. listopada 2018. putem pošte na adresu: Zaklada Srce grada Osijeka, F. Kuhača 9, Osijek (s naznakom: NE OTVARAJ – natječaj za stipendiju Zaklade)

Nudimo:

 • stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
 • mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
 • mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:

 • redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
 • da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
 • da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
 • da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
 • izvrsnost,
 • uspjeh,
 • motiviranost,
 • želju za uspjehom,
 • redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
 • prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja  po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2018./2019. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
 • prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
 • prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2018./2019.

 

Tekst natječaja za dodjelu stipendija Zaklade , obrasci za prijavu, Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade  Srce grada Osijeka i tekst Ugovora nalaze se u prilogu.

Natječaj-za-dodjelu-stipendija-Zaklade – konačni tekst

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima

Obrazac izjave o neprimanju druge stipendije

Obrazac-prijave-na-natječaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade Srce grada Osijeka

Pravilnik-o-mjerilima-i-postupku-za-dodjelu-potpora-Zaklade-Srce-grada-Osijeka (7)

Privola za korištenje i objavu osobnih podataka

Nacrt Ugovora

Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Najava novog natječaja!
Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”.
Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku
Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju bit će 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 18.000,00 kn godišnje.

Uz stipendiju Zaklada će ponuditi mentore – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu, kao i mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje.

Zaklada Srce grada Osijeka 15. listopada 2018. objavit će Javni natječaj za dodjelu 30 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2018./2019.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

• da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
• da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna
• da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
• da nisu korisnici neke druge stipendije ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.

Uskoro više o svemu….

Predstavljen program Tjedna filantropije 2018. u Osijeku

Na konferenciji održanoj danas kod Secesijskog zdenca, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Žana Gamoš je istaknula smisao održavanja ove konferencije kod secesijskog zdenca koji je grad dobio na dar od velikog filantropa Pejačevića. Pozvala je sve sugrađanke i sugrađane grada Osijeka da posjete Tjedan filantropije u Osijeku koji će trajati od 24. do 28. rujna, a vjeruje kako će zasigurno biti mjesto druženja, dobre zabave i uživanja. Naglasila je kako će Grad uvijek podupirati ovakve filantropske inicijative i događaje s ciljem održavanja tradicije.

Najavljujući program trećeg Tjedna filantropije u Osijeku upraviteljica Zaklade Slagalica Branka Kaselj rekla je kako se i ove godine našim sugrađanima i sugrađankama nude zanimljiva razgledavanja grada kroz koje mogu istražiti njegovu bogatu filantropsku prošlost. No, istkanula je kako je važno nastaviti ulagati u edukaciju i motiviranje novih generacija filantropa u Osijeku. Vladimir Ham, predsjednik Upravnog odbora Zaklade Srce Grada Osijeka poručio je kako o filantropiji trebamo razmišljati kroz cijelu godinu, trebamo znati kome i kada smo potrebni i koliki trag u društvu ostavljamo svojim djelovanjem.

Osječani i njihovi gosti se mogu upoznati s bogatom osječkom filantropskom poviješću u jedinstvenoj Filantropskoj vožnji osječkim tramvajem koja je na programu u srijedu, 26. rujna u 18.00 sati. Jednosatni obilazak treskom će započeti na Trgu Ante Starčevića uz stručno vodstvo dr.sc. Zlate Živaković Kerže – „najuvjerljivije glasnogovornice prošlosti Osijeka“.
Novina u ovogodišnjem programu je Amazing Race Osijek, natjecateljska hodačka avantura širim središtem Osijeka. Prijavljene ekipe će učiti o našem gradu tražeći i rješavajući zagonetke ostavljene na zanimljivim lokacijama, a prijaviti se mogu ekipe od tri člana/ice.
Za glazbeni program na FilnatroPIJI pobrinut će se Dinko Pleša, WHITE acoustic cover band i Chordonblue, a posjetitelje će zabavljati i žongleri s vatrom i poi žongleri.

Više detalja o programu možete pronaći na stranicama zaklada, www.zaklada-slagalica.hr  i www.srcegradaosijeka.hr ili Facebook stranicama obiju zaklada.

Program Tjedan FILANTROPIJE 2018. u Osijeku

FilantropskaSetnja_2018

Zaklada srce “grada Osijeka” _Izvješće o Tihoj aukciji održanoj 19. siječnja 2018. u Muzeju okusa

Zaklada srce “grada Osijeka” Izvješće o Tihoj aukciji održanoj 19. siječnja 2018. u Muzeju okusa
Osijek, 27. veljače 2017.

broj ponuđenih slika: 22
broj izlicitiranih slika: 17
ukupan broj licitacija: 32

ukupan licitirani iznos: 66.051,00 kn
potpisanih ugovora: 27 4 licitacijska obrasca nisu imala suglasnost u slučaju da licitirana ponuda nije najviša da se isti donira Zakladi, 2 licitacije (1.000,00 kn + 1.200,00 kn istog ponuditelja objedinjene su u jedan Ugovor
ukupan ostvareni prihod: 61.851,00 kn
trenutno uplaćeno:  59.351,00 kn

Hvala svima!

Tiha aukcija 2018.

Na tihoj aukciji prodano je 16 slika osječke udruge Likar za 63.351 kunu. Novac će Zaklada Srce grada Osijeka iskoristiti za stipendiranje darovitih osječkih studenata. .

U Muzeju okusa u petak 19. siječnja 2018. godine se okupio veliki broj poznatih osječkih poduzetnika, glazbenika, sportaša i umjetnika koji su sudjelovali na tihoj aukciji slika koju je organizirala Zaklada Srce grada Osijeka. Bile su ponuđene 22 slike od kojih je 21 darovala osječka likovna udruga Likar, a jednu je donirao član upravnog odbora Zaklade. Slike (6 komada) koje nisu prodane ostaju u ponudi tihe aukcije na prodaju do 31. siječnja 2018. zaključno do 15:00 sati, a mogu se pogledati ovdje.

Svi zainteresirani mogu licitirati za ponuđene slike putem Licitacijskog obrasca, slanjem istoga u .pdf formatu na e-mail: zaklada@srcegradaosijeka.hr gdje se mogu dobiti i sve dodatne informacije.

Osim osječkih poduzetnika aukciju su poduprli i mladi osječki umjetnici – Mia Dimšić i grupa Suzette, a pozivu su se odazvali i mladi osječki sportaši poput veslača Davida Šaina, Patrika i Antona Lončarića te gimnastičara Roberta Seligmana. Svi su oni istaknuti kao dobri primjeri kako se u Osijeku, bez obzira na situaciju koju mnogi kritiziraju, ipak može upornošću i radom doći do vrhunskih sportskih rezultata na svjetskoj razini, ali i uspjeha na drugim područjima. Nazočne je tako pozdravio i proslavljeni hrvatski fizičar Davor Pavuna koji često ističe kako je prve školske dane proveo upravo u gradu na Dravi.

Cilj okupljanja i aukcije je promocija Zaklade Srce grada Osijeka i njezinih ciljeva, a među ciljevima je i podupiranje mladih darovitih ljudi u njihovu školovanju za koje njihove obitelji nemaju dovoljno novaca. Zaklada je osnovana 2015. godine, prvi i najveći pokrovitelj joj je Grad Osijek, a prošle je godine prikupila 400 tisuća kuna za stipendiranje 17 studenata osječkoga Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Raspisan je natječaj za 25 stipendija koje iznose po tisuću kuna na mjesec. U ožujku 2018. godine će biti raspisan novi natječaj, a cilj je da se stipendije povećaju te osigura dodatna vrijednost kroz pomoć mentora – prijatelja Zaklade u stručnom i znanstvenom radu kao i omogućavanje praktične primjene i usavršavanja znanja tijekom studiranja. Osim što je cilj zaklade omogućiti studiranje djeci kojoj to roditelji ne mogu financirati, nastojat će u budućnosti financirati i aktivnosti darovitih studenata koji žele raditi i učiti više nego što je potrebno u uobičajenim programima te poduprijeti i mlade darovite umjetnike, sportaše i znanstvenike.

Hvala svim dosadašnjim i budućim donatorima i podupirateljima Zaklade Srce grada Osijeka.

Naš Osijek i Tiha aukcija slika

Godina 2017. protekla Dravom, na obalama Osijeka ostavila je svoj trag.

Želja da svjedočimo o onome proteklom, a lijepom i uspješnom što ostavlja trag u sadašnjosti, ujedno stvarajući temelj kojim ćemo radom, uspjesima i razvojem nastaviti graditi i cijelu 2018. godinu Gradonačelnik Grada Osijeka organizira druženje i ugodnu večer u petak, 19. siječnja 2018. godine u Muzeju okusa, mjestu gdje je potpisana povelja kojom se 1809. Osijek proglašava „Slobodnim kraljevskim gradom“. Ovom prigodom prisjetit ćemo se uspjeha koji su obilježili proteklu godinu te progovoriti o smjeru kojim namjeravamo otvoriti novi put.

Naglasak će biti na gospodarstvu, na promjenama koje činimo i namjeravamo intenzivirati kako bi osigurali bolju zaposlenost i kvalitetu kao odrednicu rasta gospodarstva, riječi su gradonačelnika Ivana Vrkića.

Poveznica gospodarstva i obrazovanja bit će predstavljena kroz akciju Zaklade Srce grada Osijeka koja će putem tihe aukcije svim uzvanicima ponuditi mogućnost otkupa slika osječkih članova LIKAR-a. Ova aukcija posebna je i po tome što sudionici koji najvećom ponudom nisu izlicitirali sliku, predloženi iznos ipak mogu donirati Zakladi čija sredstva su, podsjetimo, namijenjena stipendiranju mladih Osječana koji žele nastaviti visoko obrazovanje, no za to nemaju financijskih mogućnosti. Katalog slika ponuđenih na aukciji možete pregledati ovdje!

Naša inicijativa ide dalje jer želimo da stipendisti dobiju „prijatelja“ koji bi ih pratio tijekom studija, savjetovao i usmjeravao u stručnom, znanstvenom i praktičnom radu te im naposljetku pomogao pokrenuti vlastiti posao ili im ponudio zaposlenje.

S nama će u petak biti i osječki poduzetnici, kojima posebno želimo zahvaliti jer su već sada nositelji razvoja i zaposlenosti u našem gradu, ali i filantropske aktivnosti. 

Također, pridružit će nam se i mladi ljudi – sportaši, umjetnici, znanstvenici, čiji su izuzetni uspjesi obilježili prošlu godinu i koji svojim rezultatima pokazuju put našoj zajednici i društvu u cjelini. U njihovo ime, pjesmom i glazbom govorit će Mia Dimšić, naša nova zvijezda na hrvatskom glazbenom nebu.

Revijalni ton ovom druženju dat će osječki glazbenici, a da sva osjetila uživaju pobrinut će se vrhunski kuhari i somelier Muzeja okusa.

Uzvanici će svojim dolaskom na ovaj događaj osnažiti širenje naše pozitivne energije i na svoj način doprinijeti Osijeku kakvog svi želimo.

Hvala svima.